Vyhlídka na Želinský meandr

  Želinský meandr je přírodní památka a evropsky významná lokalita nedaleko města Kadaň. Řeka je tady hluboce zaříznutá v údolí, ve kterém vytvořila skalnatý meandr, který představuje poslední ukázku původního charakteru řeky v jejím středním toku. V celém údolí je mimořádná druhová rozmanitost. Vyskytuje se zde například jestřáb lesní, kormorán velký nebo ledňáček říční. Z READ MORE